Privacy verklaring Juwelier Optiek Verlinden

Juwelier optiek Verlinden respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Verwerking van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:

  1. Het afhandelen van een reservering van een product die u plaats op onze website.
  2. Het afhandelen van een bestelling van een product die u plaats op onze website.
  3. Het afhandelen van een aankoop van een product in onze winkel.
  4. In het kader van een oogmeting in onze winkel.
  5. In het kader van een reparatie van uw product in onze winkel.

1. Voor het afhandelen van een reservering van een product op onze website bewaren wij de volgende gegevens van u: Uw voor en achternaam, uw adres gegevens, emailadres, het product of de producten die u reserveert , telefoon nummer(indien opgegeven), uw password( gehashed opgeslagen) , uw ip adres. Deze gegevens

2. Voor het afhandelen van een reservering van een product op onze website bewaren wij de volgende gegevens van u: Uw voor en achternaam, uw adres gegevens, emailadres, het product of de producten die u besteld , telefoon nummer(indien opgegeven), uw password( gehashed opgeslagen) , uw ip adres.

3. Voor het afhandelen van een reservering van een product in onze winkel bewaren wij de volgende gegevens van u: Uw voor en achternaam, uw adres gegevens , het product of de producten die u aankoopt , telefoon nummer(indien opgegeven).

4. Na het doen van een oogmeting bewaren wij de volgende gegevens van u: Uw naam, adres, telefoonnummer en de resultaten van de oogmeting.

5. Na het afgeven van een product ter reparatie verwerken wij de volgende gegevens van u: Uw voor en achternaam, adres gegevens,  de product gegevens en de reparatie gegevens.

 

Hoe lang bewaart Juwelier Optiek Verlinden uw persoonsgegevens?

Juwelier Optiek Verlinden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens werden verkregen. Voor de persoonsgegevens die Juwelier Optiek Verlinden ontvangt in het kader van de beoordeling van uw aanvraag, het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst en het verwerken van betalingen, betekent dit in ieder geval dat Juwelier Optiek Verlinden uw persoonsgegevens niet langer bewaart dan vijf jaren na afwijzing van uw aanvraag of de beëindiging van de overeenkomst.

Het gebruik van de website en de opslag van gegevens na bezoek in de winkel.

Juwelier optiek Verlinden heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en  misbruik van uw gegevens te voorkomen.  Hetzelfde geld voor de gegevens die u achterlaat in onze winkel. Alle personen die namens Juwelier Verlinden hebben geheimhouding te betrachten betreffende de gegevens die u achterlaat op onze website en in onze winkel.

Verstrekking aan derden

Wij delen uw gegevens met derden in de volgende vormen:

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Uw rechten

U heeft het recht om te weten welke van uw persoonsgegevens wij hebben vastgelegd, bijvoorbeeld omdat u die wilt controleren, verbeteren, aanvullen of afschermen. Wanneer u meent dat bepaalde persoonsgegevens niet relevant voor ons zijn, kunt u ze zelfs laten verwijderen. U kunt dit doen door ons een schriftelijk verzoek te sturen, onder bijvoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs, aan het hier onder genoemd postadres. Wij zullen dan binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Juwelier Optiek Verlinden
Pastoor Jacobstraat 34
5454GN Sint Hubert

 Uw kunt uw gegevens ook in de winkel opvragen of via de email.

Wijziging van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.

Cookies en Tracking

Wij gebruiken gebruik van tracking cookies. Deze cookies  door ons worden gebruikt zijn voor  het ingelogd blijven op onze website.  Tracking cookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen. Wij maken ook gebruik van google analitics, Platform161, Facebook custom audience, Facebook Connect.